2010


Pirunpelto nro 9
hiili ja akryyli levylle
80 x 50 cm
Johan Vestin 2010

Pirunpelto nro 8
hiili ja akryyli levylle
80 x 50 cm
Johan Vestin 2010

Pirunpelto nro 6
hiili ja akryyli levylle
80 x 50 cm
Johan Vestin 2010

Ei kommentteja: